ELK TALENT TELT ... OOK BIJ SKV OOSTAKKER


Vele verschillende Gentse voetbalclubs, waaronder SKV Oostakker, ondertekenden samen met vzw Voetbal in de stad een samenwerkingsverband waarmee ze zich engageren voor kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent, als betrouwbare partners en goede Gentse buren. Want Elk Talent Telt!

Met Elk Talent Telt (ETT) willen VZW Voetbal in de stad, de Stad Gent en de Gentse voetbalclubs zo veel mogelijk Gentse jongeren en kinderen de kans geven om in zo goed mogelijke omstandigheden voetbal te spelen: zowel op pleintjes in de Gentse buurten als in de Gentse voetbalclubs. Daarbij wordt voetbal ook gebruikt als middel om kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling.

Vanuit SKVO is Robby Verspeelt aangesteld als contactpersoon. Hij is steeds bereid meer info hieromtrent te verstrekken aan iedereen binnen onze club.

Zoals jullie allemaal wel al zullen hebben gemerkt, is SKV Oostakker de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste clubs van Oost-Vlaanderen. Een doel? Neen ... maar het is nu wel realiteit.

Spijtig genoeg is het aantal clubmedewerkers niet evenredig gestegen met het aantal spelers. Dat maakt het beheer van de club er niet steeds makkelijker op.

Als bestuur zijn we ons daar terdege van bewust. Daarom zijn we, in samenwerking met Elk Talent Telt, de eerste stappen aan het zetten om onze werking te optimaliseren. Op die wijze willen we onze leden nog beter van dienst zijn en kunnen we de continuïteit van onze werking garanderen.

Eén van de zaken die we heel snel willen opstarten is OUDERPARTICIPATIE. Dit is een thema wat je kan bekijken als en het best vergelijken met een oudercomité op school, maar dan nog uitgebreider. We volgen dit traject onder begeleiding van de Heer A. Meirhaege (medewerker vzw Voetbal in Stad en expert ter zake).

We willen jullie dan ook bijzonder graag uitnodigen op de opstartvergadering, die plaats vindt op maandag 19 september in de kantine. Ze vangt aan om 18u30. Op deze eerste vergadering zal ook de Heer Rezul Tapmaz aanwezig zijn, schepen van sport te Gent en tevens verantwoordelijk voor onze faciliteiten.

Wij heten u ook dan van harte welkom op deze bijeenkomst en hopen op jullie talrijke aanwezigheid.

Met sportieve groeten,

Sven Inghelbrecht (jeugdvoorzitter)
Kathleen De Decker (GC en voorzitter a.i.)
Antoine Martens (TVJO)
Jeroen Sobrie (contactpersoon ETT)
 
         

ETT NIEUWSBERICHTEN

We houden je op de hoogte van het ETT nieuws


06-09-2017UiTPAS GentETT - talent358
16-03-2017Vergadering SKVO ouderrraad maandag 20 maart 2017ETT - sociaal362
06-03-2017Verslag Ouderraad van 28 oktober 2016 ETT - sociaal419
26-10-2016Tweede Elk Talent Telt - Fair play weekend (29 oktober)ETT - talent329
20-10-2016Verslag vergadering Ouderraad 07/10/2016ETT - sociaal310
10-10-2016Opleiding jeugdtrainers: positief coachen (13/10)ETT - talent308
06-10-2016Fair Play actie Elk Talent Telt - videoclipETT - talent524
04-10-2016Fair Play actie Elk Talent Telt - 8 oktoberETT - talent371
27-09-2016Opleidingen SKVO jeugdtrainers onderbouwETT - talent316
12-09-2016Uitnodiging tot ouderparticipatieETT - talent323
05-08-2016Nieuwe contactpersoon Elk Talent TeltETT - talent370
20-11-2015SKVO jeugd naar AA Gent - WesterloETT - talent460
09-09-2015Gentse voetbalclubs ondertekenen charter 'Elk Talent Telt'ETT - talent337
31-07-2015SKVO steunt 'Elk talent telt'ETT - talent338